qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?

上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;下联:?首先,上联中“苦雨”出自【唐】李白所作《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》qq群联

qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?

qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?

qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?

节选如下,全诗见文尾qq群联:

qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?

苦雨思白日qq群联,浮云何由卷。稷契和天人,阴阳乃骄蹇。

qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?

其中,上联为复句联(上下联同由两个以上分句组成),其分类依据为,对联句子多少、句子间的相互关系,将其分成单句联、复句联及句群联三种。

qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?

试对如下:

上联:

苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;

{仄仄仄平,仄平仄仄平平仄}

下联:

慈风驱霭,穹顶冰轮满恕容。

{平平平仄,平仄平平仄仄平}

注:“霭”:[ǎi] 云气。“冰轮”:明月。

其次,整理文首作品全文,请朋友们赏读:

《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》

【唐】李白

秋坐金张馆,繁阴昼不开。空烟迷雨色,萧飒望中来。翳翳昏垫苦,沉沉忧恨催。清秋何以慰,白酒盈吾杯。吟咏思管乐,此人已成灰。独酌聊自勉,谁贵经纶才。弹剑谢公子,无鱼良可哀。

苦雨思白日,浮云何由卷。稷契和天人,阴阳乃骄蹇。秋霖剧倒井,昏雾横绝巘。欲往咫尺途,遂成山川限。潈潈奔溜闻,浩浩惊波转。泥沙塞中途,牛马不可辨。饥从漂母食,闲缀羽陵简。园家逢秋蔬,藜藿不满眼。蟏蛸结思幽,蟋蟀伤褊浅。厨灶无青烟,刀机生绿藓。投箸解鹔鹴,换酒醉北堂。丹徒布衣者,慷慨未可量。何时黄金盘,一斛荐槟榔。功成拂衣去,摇曳沧洲傍。

最后,感谢关注【雨天出品】头条号,请朋友们多多指教!

  • qq群联:上联:苦雨虐荷,岸边老柳长垂泪;如何对下联?已关闭评论
  • 8 views
    A+
发布日期:2021年04月03日  所属分类:网络营销
标签: